't Mjeels Pierke

De omgeving

https://mjeelspierke.be/wp-content/uploads/2020/09/Stijbeek-e.o.png

De Strijbeekse Heide
De Strijbeekse Heide ligt tussen de Strijbeekse- en de Chaamse Beek. Het gebied ligt op hogere zandgronden. Rond 1900 bestond de Strijbeekse Heide nog uit natte en droge heide met daarin gelegen vennen, natte laagten en enkele vrijstaande naaldbomen. In de eerste helft van de twintigste eeuw veranderde het landschap sterk. Grote delen heide werden namelijk ontgonnen voor landbouw en bosaanleg. Er werden greppels en sloten gegraven voor een snelle afwatering. Aangeplante naaldbomen konden zich hierdoor beter ontwikkelen. Door middel van runder- en schapenbegrazing wordt het gebied open gehouden en krijgt de heide kans zich te herstellen.

Chaamse Beek
Het Chaamse Beekdal is een typisch beekdal landschap. Hoe dichterbij de Chaamse Beek, hoe natter. Dit komt door regenwater wat van hoog naar laag door het landschap stroomt. Ook is er plaatselijk een kweldruk aanwezig, dit wil zeggen dat het grondwater naar boven komt. Natuurmonumenten beheert de Chaamse Beek als kleinschalig landschap, opgebouwd uit weilandjes, akkers, houtwallen en kleine bosjes. 

Elsakker
Het natuurgebied “den Elsakker” dankt zijn naam aan de voormalige rentmeester Wouter van Elsacker, beheerder van dit gebied (rond 1588). Naast de aangeplante naaldbomen kom je ook heidevelden, vennen en bloemrijke gras-landen tegen. Langs de Strijbeekse beek, waar de terreinomstandigheden natter zijn, staat voornamelijk elzenbroekbos.

bron: Staatsbosbeheer

omgeving3
omgeving 1
omgeving6
omgeving4
omgeving2
omgeving7
omgeving5
omgeving8
omgeving9